Tescil ve Üyelik » Tescil ve İlan Masrafları

BELGE HARÇLARI

 

UYARI :  2018 yılı için Resmi Gazete 'de yayımlanmış tarifedeki harçlar, tahmini ilan ücretleri ve Ticaret Odasına ödenecek ücretlerde dahil edilerek aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. İlan edilecek metnin uzun olması halinde bu rakamlarda artış olabilecektir. Yatırılacak harçlarda sorun yaşanmaması için tescil ve belge başvuru dilekçelerine Güncel Vergi Dairesi ve Güncel Vergi Numarasının doğru şekilde yazılması gerekmektedir. 2018 yılı harçlarına ulaşmak için tıklayın

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

44,00 TL.

 

BELGE SURETİ

13,10 TL.

 

DAMGA VERGİSİ (BİLANÇO)

39,70 TL.

Şirketin kendi vergi dairesine ödenecek

DAMGA VERGİSİ (GELİR TABLOSU)

19,10 TL.

Şirketin kendi vergi dairesine ödenecek

BAĞKUR BELGESİ (ORTAK/GERÇEK KİŞİ DURUM BELGESİ)

44,00 TL.

Ortakların Giriş ve Çıkışlarını Gösteren Belgedir

TAPU BELGESİ

44,00 TL.

Tapuda İşlem Yapmak İçin Yetkilileri Gösteren Belgedir

İHALE BELGESİ (İFLAS/KONKORDATO BELGESİ)

44,00 TL.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrasının a, b bentlerine istinaden

MERKEZ NAKLİ BELGESİ

44,00 TL.

Belge Suretleri Hariçtir (Sayfa başı belge tasdik/suret bedeli 13,10 TL. dir)

ŞUBE AÇILIŞ BELGESİ

44,00 TL.

Belge Suretleri Hariçtir (Sayfa başı belge tasdik/suret bedeli 13,10 TL. dir)GERÇEK KİŞİLER

KURULUŞ

980,00 TL.

 

DEĞİŞİKLİK

300,00 TL.

 

KAPANIŞ

60,00 TL.

 

SİGORTA ACENTELİK VEKALETNAMESİ

305,00 TL.

 

SİGORTA ACENTELİK FESİHNAMESİ

165,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.400,00 TL

 

VERASETEN İNTİKAL

60,00 TL.

Mirasçılar işletmeyi devam ettirmek istemiyorsa, işletme kapatılacaksa

VERASETEN İNTİKAL

270,00 TL.

Mirasçılar işletmeyi devam ettirmek istiyorsa, 1 mirasçı için (Not: Birden fazla mirasçı işletmenin devamını istiyorsa her bir mirasçı için 77.50 TL. bu masrafa ilaveten ilan masrafı ödenecektir)

MERKEZ NAKLİ

980,00 TL.

 

SERMAYE ARTIRIMI

300,00 TL.

 

 

LİMİTED ŞİRKETLER

KURULUŞ

2.020,00 TL.

 

HİSSE DEVRİ

265,00 TL.

Harçtan muaf olduğundan yaklaşık ilan bedeli yazılmıştır. Hisse devri ile birlikte müdürlüğümüze ibraz edilen diğer işlemler harca tabi olabilir (Örneğin imza iptali ya da  müdür ataması işlemi hisse devri ile birlikte karar altına alınmış olsa bile harca tabidir). 

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ (TADİL TASARISI)

980,00 TL.

1000 kelimelik tescil metni için

MÜDÜR SEÇİMİ

650,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL.

MERKEZ NAKLİ

2.900,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60TL.

TASFİYE GİRİŞİ

1.180,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL.

TASFİYE SONU

140,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

565,00 TL.

 

ŞUBE AÇILIŞI

2.885,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60TL.

ŞUBE KAPANIŞI

250,00 TL.

 

SERMAYE ARTIRIMI

300,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.400,00 TL.

 

İHYA

500,00 TL.

Her eklenen imza 420,60TL.

VERASETEN İNTİKAL

1.080,00 TL.

Ölen Kişi Müdürse (600 kelimelik tescil metni için) (Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL. Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

VERASETEN İNTİKAL

330,00 TL.

Ölen Kişi Müdür Değilse (300 kelimelik tescil metni için) Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1.200,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL.

İMZA İPTALİ/ TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ

300,00 TL

İmza iptali dışında başkaca işlemler de varsa bu işlem başlıklarına bakılması gerekmektedir.

 

ANONİM ŞİRKETLER

KURULUŞ

2.020,00 TL.

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (TADİL TASARISI)

980,00 TL.

1000 kelimelik tescil metni için (Genel kurulda seçim yok ise)

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

665,00 TL.

(Bir kişi temsile yetkili ise. Her eklenen imza için 420,60 TL. eklenecektir.)

MERKEZ NAKLİ

2.900,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL.

TASFİYE GİRİŞİ

1.195,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL.

TASFİYE SONU

140,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

565,00 TL.

 

ŞUBE AÇILIŞI

2.885,00 TL.

 

ŞUBE KAPANIŞI

250,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.400,00 TL.

 

İHYA

500,00 TL.

Her eklenen imza 420,60 TL.

VERASETEN İNTİKAL

1.080,00 TL.

Ölen Kişi Müdürse (600 kelimelik tescil metni için) (Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL. Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

VERASETEN İNTİKAL

330,00 TL.

Ölen Kişi Müdür Değilse (300 kelimelik tescil metni için) Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1.200,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 420,60 TL.

İMZA İPTALİ/ TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ

300,00 TL

İmza iptali dışında başkaca işlemler de varsa bu işlem başlıklarına bakılması gerekmektedir.

 

KOOPERATİFLER

KURULUŞ

1.953,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 132,50 TL.

GENEL KURUL(YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VARSA)

580,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 132,50 TL.

TASFİYE GİRİŞİ

685,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 132,50 TL.

TASFİYE SONU

60,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

300,00 TL.

 

MERKEZ NAKLİ

1.380,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 132,50 TL.

ŞUBE AÇILIŞI

1.200,00 TL.

(2 İmza) Her eklenen imza 132,50 TL.

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

815,00 TL.

 

İHYA

180,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 132,50 TL.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

730,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 132,50 TL.

 

ADİ KOMANDİT VE KOLLEKTİF ŞİRKETLER

KURULUŞ

1.595,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 190,00 TL.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

785,00 TL.

 

İMZA YETKİLİSİ SEÇİLMESİ

395,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 190,00 TL.

TASFİYE GİRİŞİ

595,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 190,00 TL.

TASFİYE SONU

195,00 TL.

 

MERKEZ NAKLİ

1.760,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 190,00 TL.

ŞUBE AÇILIŞI

1.560,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 190,00 TL.

ŞUBE KAPANIŞI

295,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 

345,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.380,00 TL

 

İHYA

500,00 TL.

Her eklenen imza 190,00 TL.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

550,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 190,00 TL.

 

GAZETE ÜCRET TABLOSU

ŞİRKET İLANLARI (KELİMESİ)

Şirket Kuruluş İlanları

0,50 TL.

0,35 TL

 

KOOPERATİF İLANLARI (KELİMESİ)

Kooperatif Kuruluş İlanları

0,35 TL.

0,25 TL

 

TİCARETE BAŞLAMA İLANLARI (MAKTUEN)

80,00 TL.

 

TİCARETE TERK İLANLARI (GERÇEK KİŞİLERDE)

ÜCRETSİZ

 

GAZETE SATIŞ FİYATI (PERAKENDE)

3,00 TL.

 

TEKNO SERMAYE GİRİŞİM DESTEĞİ İLE KURULAN ŞİRKETLERİN KURULUŞ İLANLARI (BEHER KELİMESİ VE GAZETE İLANİ)

 

0,01 TL.

 2018 YILI HİZMET BEDELLERİ

KURULUŞ, TÜR DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ

450,00 TL.

SERMAYE ARTIRIMI, BİRLEŞME, PAY DEVRİ (HİSSE DEVRİ)

165,00 TL.

KURULUŞ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ İNCELEME HİZMET BEDELİ

165,00 TL.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ, BİRLEŞME, BÖLÜNME İNCELEME HİZMET BEDELİ

250,00 TL

ŞİRKET SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI, DÜZELTME BEYANI,

 İRADE BEYANI, İMZA BEYANNAMESİ, DEFTER TASDİKİ

ONAY HİZMET BEDELİ

300 TL

GERÇEK KİŞİ İMZA VE UNVAN TASDİKNAMESİ, İMZA BEYANNAMESİ ONAY HİZMET BEDELİ

50 TL
Powered by macikkar