Tescil ve Üyelik » Tescil ve İlan Masrafları

BELGE HARÇLARI

Müdürlüğümüzün iletişim numarası değişmiştir.

Yeni iletişim numaramız

0 (850)  346 01 01

UYARI :  2016 yılı için Resmi Gazete 'de yayımlanmış tarifedeki harçlar, tahmini ilan ücretleri ve Ticaret Odasına ödenecek ücretlerde dahil edilerek aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. İlan edilecek metnin uzun olması halinde bu rakamlarda artış olabilecektir.

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

35,80 TL.

 

BELGE SURETİ

10,70 TL.

 

DAMGA VERGİSİ (BİLANÇO)

36,90 TL.

Şirketin kendi vergi dairesine ödenecek

DAMGA VERGİSİ (GELİR TABLOSU)

17,80 TL.

Şirketin kendi vergi dairesine ödenecek

BAĞKUR BELGESİ (ORTAK/GERÇEK KİŞİ DURUM BELGESİ)

35,80 TL.

Ortakların Giriş ve Çıkışlarını Gösteren Belgedir

TAPU BELGESİ

35,80 TL.

Tapuda İşlem Yapmak İçin Yetkilileri Gösteren Belgedir

İHALE BELGESİ (İFLAS/KONKORDATO BELGESİ)

35,80 TL.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrasının a, b bentlerine istinaden

MERKEZ NAKLİ BELGESİ

35,80 TL.

Belge Suretleri Hariçtir (Sayfa başı belge tasdik/suret bedeli 10,70 TL. dir)

ŞUBE AÇILIŞ BELGESİ

35,80 TL.

Belge Suretleri Hariçtir (Sayfa başı belge tasdik/suret bedeli 10,70 TL. dir)


GERÇEK KİŞİLER

KURULUŞ

840,00 TL.

 

DEĞİŞİKLİK

300,00 TL.

 

KAPANIŞ

125,00 TL.

 

SİGORTA ACENTELİK VEKALETNAMESİ

305,00 TL.

 

SİGORTA ACENTELİK FESİHNAMESİ

165,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.380,00 TL

 

VERASETEN İNTİKAL

125,00 TL.

Mirasçılar işletmeyi devam ettirmek istemiyorsa, işletme kapatılacaksa

VERASETEN İNTİKAL

300,00 TL.

Mirasçılar işletmeyi devam ettirmek istiyorsa, 1 mirasçı için (Not: Birden fazla mirasçı işletmenin devamını istiyorsa her bir mirasçı için 77.50 TL. bu masrafa ilaveten ilan masrafı ödenecektir)


LİMİTED ŞİRKETLER

KURULUŞ

1.600,00 TL.

 

HİSSE DEVRİ

100,00 TL.

Harçtan muaf olduğundan yaklaşık ilan bedeli yazılmıştır. Hisse devri ile birlikte müdürlüğümüze ibraz edilen diğer işlemler harca tabi olabilir (Örneğin imza iptali ya da  müdür ataması işlemi hisse devri ile birlikte karar altına alınmış olsa bile harca tabidir).

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ (TADİL TASARISI)

790,00 TL.

1000 kelimelik tescil metni için

MÜDÜR SEÇİMİ

590,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

MERKEZ NAKLİ

2.605,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

TASFİYE GİRİŞİ

1.100,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

TASFİYE SONU

170,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

500,00 TL.

 

ŞUBE AÇILIŞI

2.430,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

ŞUBE KAPANIŞI

290,00 TL.

 

SERMAYE ARTIRIMI

385,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.380,00 TL.

 

İHYA

900,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

VERASETEN İNTİKAL

1.200,00 TL.

Ölen Kişi Müdürse (600 kelimelik tescil metni için) (Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL. Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

VERASETEN İNTİKAL

720,00 TL.

Ölen Kişi Müdür Değilse (600 kelimelik tescil metni için) Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1.200,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

İMZA İPTALİ/ TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ

300,00 TL

İmza iptali dışında başkaca işlemler de varsa bu işlem başlıklarına bakılması gerekmektedir.

 

ANONİM ŞİRKETLER

KURULUŞ

1.600,00 TL.

 

GENEL KURUL

800,00 TL.

Seçimsiz

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (TADİL TASARISI)

800,00 TL.

1000 kelimelik tescil metni için (Genel kurulda seçim yok ise)

GENEL KURUL(YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VARSA)

1.140,00 TL.

(Bir kişi temsile yetkili ise. Her eklenen imza için 341,90 TL. eklenecektir.)

MERKEZ NAKLİ

2.605,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

TASFİYE GİRİŞİ

1.195,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

TASFİYE SONU

170,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

500,00 TL.

 

ŞUBE AÇILIŞI

2.430,00 TL.

 

ŞUBE KAPANIŞI

290,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.380,00 TL.

 

İHYA

900,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

VERASETEN İNTİKAL

1.200,00 TL.

Ölen Kişi Müdürse (600 kelimelik tescil metni için) (Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL. Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

VERASETEN İNTİKAL

720,00 TL.

Ölen Kişi Müdür Değilse (600 kelimelik tescil metni için) Not: Hisse devri ve başkaca tescil işlemleri bu masraflara dahil değildir.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1.200,00 TL.

(Tek İmza) Her eklenen imza 341,90 TL.

İMZA İPTALİ/ TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ

300,00 TL

İmza iptali dışında başkaca işlemler de varsa bu işlem başlıklarına bakılması gerekmektedir.


KOOPERATİFLER

KURULUŞ

1.300,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 107,70 TL.

GENEL KURUL

545,00 TL.

(Seçimsiz)

GENEL KURUL(YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VARSA)

830,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 107,70 TL.

TASFİYE GİRİŞİ

840,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 107,70 TL.

TASFİYE SONU

190,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

300,00 TL.

 

MERKEZ NAKLİ

1.240,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 107,70 TL.

ŞUBE AÇILIŞI

1.090,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 107,70 TL.

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.080,00 TL.

 

İHYA

600,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 107,70 TL.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

830,00 TL.

(3 İmza) Her eklenen imza 107,70 TL.


ADİ KOMANDİT VE KOLLEKTİF ŞİRKETLER

KURULUŞ

1.595,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 154,40 TL.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

785,00 TL.

 

İMZA YETKİLİSİ SEÇİLMESİ

395,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 154,40 TL.

TASFİYE GİRİŞİ

595,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 154,40 TL.

TASFİYE SONU

195,00 TL.

 

MERKEZ NAKLİ

1.760,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 154,40 TL.

ŞUBE AÇILIŞI

1.560,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 154,40 TL.

ŞUBE KAPANIŞI

295,00 TL.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 

345,00 TL.

 

TÜR/NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.380,00 TL

 

İHYA

500,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 154,40 TL.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

550,00 TL.

(Tek Imza) Her eklenen imza 154,40 TL.


GAZETE ÜCRET TABLOSU

ŞİRKET İLANLARI (KELİMESİ)

0,40 TL.

 

KOOPERATİF İLANLARI (KELİMESİ)

0,30 TL.

 

TİCARETE BAŞLAMA İLANLARI (MAKTUEN)

65,00 TL.

 

TİCARETE TERK İLANLARI (GERÇEK KİŞİLERDE)

ÜCRETSİZ

 

GAZETE SATIŞ FİYATI (PERAKENDE)

2,50 TL.

 

TEKNO SERMAYE GİRİŞİM DESTEĞİ İLE KURULAN ŞİRKETLERİN KURULUŞ İLANLARI (BEHER KELİMESİ VE GAZETE İLANİ)

0,01 TL.

 

Powered by macikkar