Ticaret Sicil » Münfesih Durumdaki Şirket ve Kooperatiflerin İhtar ve İlanı

                                                              Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden


          Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.


         Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait mal varlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.

İHTAR VE İLANI YAPILAN FİRMALAR LİSTESİ; 

30/04/2015 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

09/03/2015 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

08/01/2015 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

02/12/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

03/11/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

29/09/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

25/06/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

21/03/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SİLİNEN FİRMALAR LİSTESİ;

SİCİL KAYITLARI 16.09.2013 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 21.10.2013 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 17.02.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 11.03.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 12.06.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

SİCİL KAYITLARI 30.06.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 13.10.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 24.11.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 27.02.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 23.03.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 27.04.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Powered by macikkar