Yönetim Organları » Cumhuriyet Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlarımız

Ziya AKVERDİ
(1925-1933)

İzzet KOÇAK
(1933-1940)

Abidin RAMAZANOĞLU
(1940-1943)

Raşit ENER
(1943-1952)

Ömer BAŞEĞMEZ
(1952-1960)

Adil İKİZ
(1960)(1962-1963)

Memduh GÖRGÜN
(1961)

Halil GÖKSEL
(1963)

Sakıp SABANCI
(1964-1966)

Ferit ERÇETİN
(1966-1971)

Kazım KÖSEOĞLU
(1971-1974)

Abdullah ÖNGEN
(1974-1987)

Fethi KAMIŞLI
(1987-2001)

Şaban BAŞ
(2001-2011)

Ali GİZER
(2011-2013)

Atila MENEVŞE
(2013-Devam Ediyor)
Powered by macikkar