Hakkımızda » Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görevler ile üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti;

  • hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde,
  • sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle,
  • bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde,
  • çağdaş standartlarda

sunmak.


Vizyonumuz

Bölgesel ve ulusal kalkınmanın temeli konumundaki üyelerimizin, küreselleşen dünyada, kurumsallaşma ve rekabet avantajı yakalama süreçlerinde, proaktif yaklaşımlarıyla, doğru bilgiler üreten, sağlıklı kararları bu bilgiler ışığında alan ve uygulayan, bölgenin kalkınma sürecine politika ve stratejileri ile yön veren güvenilir, lider bir Oda olmak.

Powered by macikkar