Hizmet Birimleri » Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürlüğü

Dış Ticaret Evrak Onay Üye Modülü

Dış Ticaret Evrak Onay Üye Modülünü yüklemek için tıklayınız. (Yükleme işlemini Internet Explorer ile yapınız, diğer tarayıcılar (Chrome, Firefox vb.) kullanarak yükleme yapılamaz.)

Programın çalışabilmesi için Microsoft NET. Framework 4.0'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Eğer Microsoft NET. Framework 4.0 bilgisayarınızda yüklü değilse buradan  yükleyebilir ya da kur işlemini başlattığınızda otomatik olarak yüklenecektir.

Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürlüğü Ne İş Yapar?

 • Dış ticarette kullanılan dolaşım belgeleri, menşe şehadetnameleri, ATR, EUR.1 ve faturaların onay işlemleri, ilgili dış ticaret ve kambiyo mevzuatının takip edilerek değişikliklerin üyelere duyurulması, uygulamadaki hataların düzeltilmesi,
 • Elde edilen uluslararası ithalat ve ihracat talepleriyle, fuar, etkinlik ve uluslararası ihale bilgilerinin değerlendirilmesi ve üyelere duyurulması,
 • Uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve üyelerin dış ticarete yönlendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi, bu kapsamda Avrupa İşletmeler Ağı hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Meslek Komitesi Toplantılarının duyurulması, organizasyonu, toplantı kararlarının yazılı hale getirilmesi, imzalattırılması, alınan kararların ilgililere bildirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlar.
 • İl ve bölge bazında ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapmak, bu kapsamda İl Gelişim Planı, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıklarına iştirak etmek, raporlar hazırlamak,
 • TOBB ve diğer resmi kurumlardan gelen ve Oda görüşü isteyen yazıların, üye bazında araştırmaları yapılarak cevaplarının yazılması,
 • Yatırım ve KOBİ Teşvikleri konularında danışmanlık yapmak,
 • Eğitim, seminer, sempozyum, ülke sohbet toplantıları, tanıtım günleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Yeni Nesil Ticari İstihbarat Merkezi (TBİM) aracılığı ile dış ticaret pazar araştırma raporları hazırlanması.

Servisimizce Satışı Gerçekleştirilen, Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler

Schengen Vizesi Tanıma Mektubu (Macaristan'a Yapılacak İş Amaçlı Seyahatler İçin)

13.12.2013 tarihinde Odamız ile Macaristan Büyükelçiliği arasında imzalanan mutabakat kapsamında; üyelerimizin iş amaçlı yapacakları Macaristan ziyaretlerinde Schengen Vizesi için Odamızca tanıma mektubu verilebilecektir. Macaristan'a iş amaçlı seyahat edecek olan üyelerimizin; aşağıda örneği bulunan dilekçe ve ekinde istenen evraklar ile Odamız Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarının incelenmesinin ardından uygun bulunması halinde, üyelerimize referans mektubu düzenlenecektir.

FİRMA ÇALIŞANI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

FİRMA YETKİLİSİ/ORTAĞI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


Adana Ticaret Odası Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM)

Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezleri (TBİM) üye firmalara hedef odaklı olarak ticari bilgi ve istihbarat sağlamak, bu alanlarda bir farkındalık yaratmak ve danışmanlık hizmeti vererek rekabet gücünün artmasını sağlamak amacıyla, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 Yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yürütülen “TR62 (Adana, Mersin) Bölgesinde Yer Alan Firmaların Rekabet Edebilirliği İçin Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Kurulumu" Projesi çerçevesinde Adana Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası çatıları altında kurulmuştur.

TBİM Hizmetleri

 • GTİP Tespiti (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)
 • Hedef Pazar Tespiti
 • Standart Endüstriyel Sınıflandırma (S.I.C) Kodu Tespiti
 • Hedef Pazarda Rakip Analizi
 • Sürdürülebilir Ucuz İthalat
 • Kota Sorgulama (Vergi, Resmi Evraklar vb.)
 • Potansiyel Müşteri Bilgisi
 • Konşimento Bazlı Müşteri Bilgisi
 • Rakip Bilgisi
 • Açık İhale Bilgisi
 • İhale Sonuç Bilgisi
 • Müşteri Mali Durum Bilgisi
 • Hazır Pazar Araştırma Rapor (Yayın) Bilgisi
 • Danışmanlık Hizmeti

İletişim Bilgileri

Sorumlu Kişi : Alpar BAYKOZİ
Direk Telefon : 0(322) 351 39 11
Faks : 0(322) 352 32 35
E-Posta : alpar.baykozi@adanato.org.tr
Powered by macikkar